Παρακολούθηση καταρτιζομένων - Εργαζόμενοι

Το έντυπο παρακολούθησης των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης που ακολουθεί, απευθύνεται σε όσους εκπαιδεύτηκαν στο ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Το γραφείο Υποστήριξης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους καταρτισθέντες του ΚΕΚ, για να τους υποστηρίξει & μετά την επαγγελματική τους ένταξή.

Τους δίνει την δυνατότητα να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών & μέσων.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλ. 0221 84383 - 28726 fax 0221 23103 ή στείλτε μας email: support@acme.gr

Ημερομηνία κατάθεσης

Εmail
Eπώνυμο
Πατρώνυμο
Τίτλος προγράμματος κατάρτισης που ολοκληρώσατε
Θέση στην αγορά εργασίας
Πριν το πρόγραμμα κατάρτισης
Άνεργος   Εργαζόμενος
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Άνεργος   Εργαζόμενος
 
Μετά το τέλος του προγράμματος
Άνεργος   Εργαζόμενος
 
Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ναι   Όχι

Αν ναι: Θεματικά αντικείμενα - έτος και διάρκεια παρακολούθησης

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας πριν την κατάρτιση

Ενημέρωση για τα κίνητρα απασχόλησης
& τις δυνατότητες αυταπασχόλησης

Κρατικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ, Υπ. Γεωργίας κ.ά.
Προγράμματα κατάρτισης
Γραφεία διασύνδεσης & σταδιοδρομίας
Γραφείο υποστήριξης της απασχόλησης του ΚΕΚ ACME
Προσωπικές γνωριμίες
Άλλο

Τρόποι αναζήτησης εργασίας

Μικρές αγγελίες
Προσωπικές γνωριμίες
Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ.
Γραφεία διασύνδεσης & σταδιοδρομίας
Αναζήτηση στο διαδίκτυο
Γραφείο υποστήριξης στης απασχόλησης του ΚΕΚ ACME
Άλλο
 
Τρόπος τοποθέτησης στην παρούσα θέση εργασίας
Διάρκεια αναζήτησης εργασίας μετά την κατάρτιση, ως την εύρεση της παρούσας εργασίας ή την αυταπασχόληση
Επάγγελμα
Είδος επιχείρησης
Συνάφεια κατάρτισης με τις ανάγκες της θέσης εργασίας
Καμία Μέτρια Υψηλή
Διάστημα απασχόλησης
Διάρκεια εργασιακής σχέσης
Αορίστου χρόνου Ορισμένου χρόνου
Μήνες  
Μορφή εργασιακής σχέσης
Πλήρης απασχόλησης Μερική απασχόληση
Ώρες Εποχιακή
Τρόποι βελτίωσης της υπάρχουσας εργασίας
Βελτίωση γνώσεων
Βελτίωση δεξιοτήτων
Άλλο
Αναζήτηση άλλης εργασίας
Ναι Όχι
Λόγοι αναζήτησης άλλης εργασίας
Τρόποι αναζήτησης
Αποστολή βιογραφικού
Μικρές αγγελίες
Προσωπικές γνωριμίες
Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ.
Γραφεία διασύνδεσης & σταδιοδρομίας
Αναζήτηση στο διαδίκτυο
Γραφείο υποστήριξης της απασχόλησης του ΚΕΚ ACME
Άλλο
Επαγγελματική κινητικότητα
Προηγούμενα επαγγέλματα / ειδικότητες

 

Επίσης μπορείτε....

Κατεβάστε την αίτηση σε MS Word file
Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση
Στείλτε την αίτηση στο fax 0221 23103
      ή με ταχυδρομείο στη διεύθυνση
       ACME - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
      Αρεθούσης 123 Χαλκίδα, 34100

Κάντε click εδώ για να καταβάσετε την αίτηση