Μετα την Υποστηριξη βρήκα δουλειά....

 

 

 

 

 

 

 

Υποστήριξη Απασχόλησης Γυναικών

Σύντομο ιστορικό Πρόγραμμα υπηρεσιών συμβουλευτικής
Αίτηση συμμετοχής ¶λλες δραστηριότητες

Σύντομο ιστορικό

H Δομή Προσανατολισμού, Υποστήριξης και Προώθησης στην Απασχόληση των Γυναικών δημιουργήθηκε το 1999 με χρηματοδότηση του προγράμματος «Νέα μοντέλα γυναικείας απασχόλησης και τουριστικής ανάπτυξης - ΑΜΦΙΤΡΗΤΗ ΙΙ», στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΑΞΟΝΑΣ ΝΟW (Β’ ΚΠΣ).

Σκοπός της η συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών για επαγγελματικό προσανατολισμό και εργασιακή ένταξη.

Τη μελέτη για τη σύσταση και λειτουργία της έκανε το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με τη διεύθυνση και συντονισμό της ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ.

Η δομή λειτούργησε πιλοτικά στα πλαίσια του αναφερόμενου προγράμματος και κανονικά μετά τη λήξη του.

Είναι στελεχωμένη με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνιολόγους-εργασιακούς συμβούλους). Συνεργάζεται με εξωτερικούς συμβούλους διάφορων ειδικεύσεων.

Παρέχει σχετικές υπηρεσίες, στο μεγαλύτερο μέρος δωρεάν, σε άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες.

Εχει ετήσιο σταθερό πρόγραμμα καθημερινής λειτουργίας, ενώ υλοποιεί επίσης σταθερό πρόγραμμα κύκλων σεμιναρίων συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται δημόσια στις αρχές του χρόνου και κατά καιρούς επαναλαμβάνεται η δημοσίευσή του, με την ευκαιρία ολοκλήρωσης των διάφορων κύκλων σεμιναρίων συμβουλευτικής (σχετικά δημοσιεύματα επισυνάπτονται).

Κατά την καθημερινή λειτουργία της έχει παράσχει υπηρεσίες σε εκατοντάδες γυναίκες, μέχρι σήμερα, ενώ τους κύκλους σεμιναρίων έχουν παρακολουθήσει πολλές δεκάδες γυναικών.

Σημαντικό μέρος των γυναικών που έχουν μετάσχει στους κύκλους σεμιναρίων προέρχονται από επιχειρήσεις. Στο μεγαλύτερο μέρος οι δαπάνες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της ACME.