Υποστήριξη Απασχόλησης Γυναικών

Σύντομο ιστορικό Πρόγραμμα υπηρεσιών συμβουλευτικής
Αίτηση συμμετοχής Άλλες δραστηριότητες

Άλλες Δραστηριότητες

Η Δομή Προσανατολισμού, Υποστήριξης και Προώθησης στην Απασχόληση των Γυναικών της ACME, είναι από το 2000 συνιδρυτής και μέλος του Δ.Σ. του εθνικού δικτύου γυναικείων δομών απασχόλησης «Ανδρομέδα», (το οποίο συντονίζεται από το ΚΕΘΙ της ΓΓΙ), εκπροσωπώντας την Στερεά Ελλάδα (δεν μετέχει άλλος φορέας από την Περιφέρεια) και μετέχει ενεργητικά σε όλες τις δραστηριότητές του.

Μετέχει στο υλοποιούμενο από το 2001 σχέδιο EQUAL- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (το οποίο συντονίζεται επίσης από το ΚΕΘΙ της ΓΓΙ) και στα πλαίσια αυτά έχει την ευθύνη δημιουργίας και συντονισμού της δομής Στερεάς και Πελοποννήσου, για την κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού και την ισότητα στην απασχόληση (δημιουργούνται 4 τέτοιες δομές πανελλαδικά). Μετέχει επίσης στη δημιουργία και εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων ισότητας στην απασχόληση, στη δημιουργία ειδικών για τις γυναίκες εργαλείων συμβουλευτικής και στην διαμόρφωση εκπαιδευτικών πακέτων με την οπτική του φύλου.

Μετέχει στο υλοποιούμενο από το 2001 στη Στερεά πρόγραμμα EQUAL-ΤΕΛΙΚΟ ΟΡΙΟ. Το εν λόγω σχέδιο έχει ως βασική ομάδα στόχο τις μακροχρόνια άνεργες γυναίκες. Στα πλαίσια αυτού του έργου και με την εποπτεία της ACME μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν:

Ειδικές δομές απασχόλησης των γυναικών σε ορεινές περιοχές της Περιφέρειας (Καρπενήσι)

Ομάδες εκπαιδευμένων γυναικών για τη στελέχωση των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στην Περιφέρεια

Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των γυναικών, περιλαμβανομένης της τηλε-υποστήριξης

Περιφερειακό Ηλεκτρονικό Κέντρο Υποστήριξης της Απασχόλησης το οποίο περιλαμβάνει και διαθέτει δικτυακά υπηρεσίες υποστήριξης

Call Center για την υποστήριξη των γυναικών και άλλων ευπαθών ομάδων.

Η δομή σχεδίασε τρία μεγάλα προγράμματα (συνολικού προϋπολογισμού 9,3 εκατομμυρίων ευρώ-3,2 δις. δρχ.) στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, τα οποία υποβλήθηκαν από Ομάδες Συνεργαζόμενων Φορέων το Μάϊο του 2003 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορούν τους νομούς Εύβοιας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας. Και στα τρία η δομή έχει την ευθύνη μεγάλου μέρους της συμβουλευτικής των γυναικών.

Επιμελείται και λειτουργεί ηλεκτρονικό περιοδικό για τη γυναικεία ισότητα και απασχόληση.