Τηλεκπαίδευση

Στο Κ.Ε.Κ. ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ άρχισε η λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας τηλεκατάρτισης της εταιρείας μας, που χρηματοδοτήθηκε μέσω της δράσης e-services από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία γίνεται μέσω της διεύθυνσης http://www.acmelms.gr

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Θα μπορούν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι να αυτοκαταρτίζονται στα διαθέσιμα μαθήματα, με απλή πρόσβαση στην προαναφερόμενη διεύθυνση, μέσω Η/Υ, από οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και για όσο χρόνο οι ίδιοι επιθυμούν, έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξουν οι ίδιοι το βαθμό αφομοίωσης των παρεχόμενων γνώσεων, μέσω των τεστ που περιλαμβάνονται στα μαθήματα.

Σε πρώτη φάση τα διαθέσιμα μαθήματα αφορούν τον Τουρισμό και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών και ειδικότερα αντικείμενα σχετικά με: Επικοινωνία και Δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό, Εφαρμοσμένο Management ξενοδοχειακών μονάδων, Ηλεκτρονικό Marketing Τουρισμού, Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων , Οργάνωση-Διοίκηση Αγροτουριστικών μονάδων, Τουριστικό Animation, Τουριστικό Marketing, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, Χρήση ΤΠΕ– Βασικές Δεξιότητες κ.α.

Θεωρούμε ότι η νέα αυτή υπηρεσία μπορεί να συμβάλλει στην ικανοποίηση αναγκών της διαβίου μάθησης των απασχολουμένων ή ενδιαφερομένων να απασχοληθούν με τα επαγγελματικά αντικείμενα στα οποία αναφέρονται τα διαθέσιμα μαθήματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία και υποστήριξη για τη χρήση της νέας υπηρεσίας.

(Στοιχεία επικοινωνίας μπορείται να βρείτε στο δικτυακό τόπο www.acmelms.gr )