Διακρατικoί εταίροι

Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ αναπτύσσει διακρατικές συνεργασίες, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης έρευνας, τις μεθόδους διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, την κατάρτιση των εργαζομένων στις νέες ειδικεύσεις, την προώθηση και την υποστήριξη της απασχόλησης.

Έχει συμμετασχεί σε πολλές διακρατικές συναντήσεις και έχει οργανώσει ανάλογες στην Ελλάδα.

Οι διακρατικοί εταίροι με τους οποίους το ΚΕΚ ΑCME Εκπαιδευτική συνεργάστηκε την τελευταία διετία κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης & των πρωτοβουλιών είναι:

Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW
Α/Α
Επωνυμία Οργανισμού
Χώρα
1. Soys Soleil Βρετανία
2. Trocn Βρετανία
3. Redear & Cleveland & College Βρετανία
4. Fondazione Rosseli Ιταλία

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία Ηorizon/Ερμής
Α/Α
Επωνυμία Οργανισμού
Χώρα
1. Intergrationsfachctienst im Ketteler – Cardijn – Werk E. V. Γερμανία
2. Red Local Ισπανία

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία Ηorizon / Hφαιστος
Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
συμμετέχει στο δίκτυο ACCEPT
Συνεργαζόμενοι φορείς στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Α/Α
Επωνυμία Οργανισμού
Χώρα
1. Alliance Agricolle Βέλγιο
2. Catholic University Leuven Βέλγιο