Προγράμματα κατάρτισης


To KEK ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ υλοποιεί από το 1992 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους, εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους.

Προγράμματα προς υλοποίηση

Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων 15000 Γυναικών
Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικού επιχειρείν)
Συσκευασία - Τυποποίηση και Διακίνηση αγροτικών Προϊόντων
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ (Γ κύκλος)
Κατάρτιση ανέργων στον τομέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος
Προγράμματα εργαζομένων σε βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις - Μακροχρόνια άνεργοι άνω τω 45 ετών
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας Χαλκίδα - Λιβαδειά Νέο Πρόγραμμα
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 ΕΤΟΥΣ 2005 Νέο Πρόγραμμα
 Κατάρτιση εργαζομένων επιχειρήσεων Νέο Πρόγραμμα
    του ιδιωτικού τομέα , Χαλκίδα - Λιβαδειά
 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Χαλκίδα - Λιβαδειά Νέο Πρόγραμμα

Προγράμματα Αυταπασχολουμένων -ΟΑΕΔ, Χαλκίδα  Νέο Πρόγραμμα

Προγράμματα Αυταπασχολουμένων -ΟΑΕΔ, Λιβαδειά  Νέο Πρόγραμμα

Πρόγραμμα διαχείρισης τεχνικών έργων , Χαλκίδα  Νέο Πρόγραμμα

 Εμφάνιση όλων των προγραμμάτων

Υλοποιηθέντα προγράμματα


 Εμφάνιση όλων των υλοποιηθέντων προγραμμάτων

 Εμφάνιση των προγραμμάτων ΣΕΚ
(Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση)


 Εμφάνιση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν
σε συνεργασία με τρίτους φορείς


 Εμφάνιση Αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κατάρτισης

 Εμφάνιση των προγραμμάτων
κατάρτισης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Now - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΙΙ
Horizon
Youthstart
Equal

Τελικό Οριο
Ανδρομέδα
Αλληλεπιδραστικό Δίκτυο Κατάρτισης

 Εμφάνιση των προγραμμάτων του Κοινωνικού Αποκλεισμού