Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού

ΜΕΤΡΟ 2: Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των αυτοαπασχολουμένων σε προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αυτοαπασχολούμενους στο πλαίσιο του Έργου :

« ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.)»

Το Κ.Ε.Κ. « ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στο Νομό ΒΟΙΩΤΙΑΣ τα παρακάτω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΣΕ ΩΡΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΜΕ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

100

40

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

100

40

Προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

1) Επίπεδο σπουδών: Απόφοιτοι/τες τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

2) Ηλικία: Άνω των 18 ετών

3) Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Οι άνδρες αυτοαπασχολούμενοι να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί απ΄ αυτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την επιλογή των καταρτιζομένων σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης είναι η μη συμμετοχή τους σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Κ.Ε.Κ. ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ( Αγ. Αθανασίου 51-Λιβαδειά, Υπεύθυνη: Καραδήμα Παναγιώτα, τηλ. επικοινωνίας: 22610 89920, ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά από 9:00π.μ.- 17:00μ.μ.)