Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Κοινωνία της Πληροφορίας

ΟΑΕΔ

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ πρόκειται να υλοποιήσει, επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Χαλκίδα και στο Καρπενήσι ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ - ppt  (Κωδ. 1.1.)

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

5/2008 - 6/2008

20

100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ - ppt  (Κωδ. 2.1.)

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

5/2008 - 6/2008

20

100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ - ppt  (Κωδ. 5.3.)

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

6/2008 - 8/2008

20

100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ - ppt  (Κωδ. 6.3.)

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

6/2008 - 8/2008

20

100

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιες καταρτιζόμενες να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
1) Να είναι απόφοιτες Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ.
2) Nα είναι ηλικίας από 18 και άνω
3)Να είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και να έχουν περάσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ΚΠΑ/ΟΑΕΔ Η ίδια καταρτιζόμενη να μην έχει παρακολουθήσει το ίδιο ή διαφορετικό έτος για δεύτερη φορά πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Κ.Ε.Κ. ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
(4Ο ΧΙΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ, 22210 60180, 10.00- 15.00)

  1. .               
  1. .
  1. .
  1. .
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α3