Προγράμματα Κατάρτισης


Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000- 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μέτρο 1.14: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Έργο: Κατάρτιση ανέργων από πιστοποιημένα ΚΕΚ στο Μέτρο 1.14 για τις περιοχές των ΟΠΑΑΧ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006 (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ)
 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θεματικό αντικείμενο)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
(Δ.ΔΙΡΦΥΩΝ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

3/2008- 5/2008

20

350

ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

17/3/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

Το πρόγραμμα με τίτλο: «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ)», απευθύνεται σε 20 άνεργους/ες - απόφοιτους/τες Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου και αφορά την εξοικείωσή τους με την  παραγωγή, την τυποποίηση και την προώθηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. Εισάγει παράλληλα νέες μεθόδους οργάνωσης της εργασίας και προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Θα υλοποιηθεί στο Δήμο Διρφύων και έχει συνολική διάρκεια 350 ώρες (240 ώρες θεωρία και 110 ώρες πρακτική σε σχετικές επιχειρήσεις).
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δεκαεννιά (19) εκπαιδευτικές ενότητες. Μερικές από τις κύριες ενότητες έχουν ως εξής:
Εισαγωγή - Οπωροκηπευτικά Προϊόντα
Ποιότητα οπωροκηπευτικών
Χειρισμοί μετά τη συγκομιδή - προετοιμασία για την αγορά
Συντήρηση οπωροκηπευτικών
Μεταφορές φρούτων και λαχανικών
Υγιεινή και ασφάλεια στην τυποποίηση των οπωροκηπευτικών  κ.α

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΟΥΝ:
α. άνεργες/οι, επιδοτούμενες/οι και μη, που έχουν κάρτα ανεργίας
β. άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδες

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,50 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,0 ευρώ μικτό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση συμμετοχής (που θα παραλαμβάνουν από το ΚΕΚ)
  2. Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)
  3. Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ (3 αντίγραφα)
  4. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής  ταυτότητας (διπλή όψη)
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικού/  Γυμνασίου/  Λυκείου
  6. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας.
  7. Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)
  8. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας  (ΑΦΜ)

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ : Θα πραγματοποιηθεί στις 27/2/2008. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22210 - 28726, 84383, 60180   (ΚΕΚ ACME  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ)