Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ
Ανάπτυξη & προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων 

ΜΕΤΡΟ
Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

ΕΡΓΟ
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008

Θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης ανέργων:

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΒΟΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

400

24

ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

400

24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

400

20

ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

400

24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
Άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Αίτηση συμμετοχής (κατεβάστε την αίτηση)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση
  3. Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)
  4. Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ
  5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής  ταυτότητας (διπλή όψη)
  6. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  7. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας.
  8. Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)
  9. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας

Πληροφορίες για συμμετοχή:
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα από τη Γραμματεία του ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ καθημερινά και ώρες: 9:30 - 17:00 (τηλ. 22210 28726, 84383, 60180) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: acme@otenet.gr).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ'Αρχική σελίδα