Προγράμματα Κατάρτισης


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 ΕΤΟΥΣ 2005

Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς μικρών επιχειρήσεων υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων τους μέσω του ΛΑΕΚ 1-25.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται έχουν διάρκεια 50 ώρες το καθένα και οι εργαζόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € / ανά ώρα κατάρτισης.
Οι τίτλοι των προγραμμάτων είναι οι εξής:

1. «Περιβαλλοντική Διαχείριση Φανοποιείου-Βαφείου» σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΥΤ/ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π. ΕΥΒΟΙΑΣ

2. «Πληροφορική» σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΥΤ/ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π. ΕΥΒΟΙΑΣ

3. «Θέματα μηχανογραφημένης λογιστικής φοροτεχνικών και κοστολόγησης στις ΜΜΕ» σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ