Ηλεκτρονικό Γυναικείο Περιοδικό

ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Εγκυμοσύνη και εργασιακά δικαιώματα

Πολλές γυναίκες στη διάρκεια της καριέρας τους έρχονται αντιμέτωπες με μια απολύτως φυσιολογική εξέλιξη της ζωής τους. Την εγκυμοσύνη. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος επαγγελματικής ανησυχίας μια και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει την εργαζόμενη κατά την συγκεκριμένη περίοδο.
Βάση του νόμου σχετικά με την προστασία και την απουσία από την εργασία των γυναικών που είναι έγκυες προβλέπουν ο Ν.1302/1982 με τον οποίο επικυρώθηκε η 103/1952 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας που αναφέρεται στην μητρότητα και στον τοκετό της εργαζόμενης γυναίκας τα άρθρα 15 του Ν.1483/84, 9 Ν.2224/94, και τέλος το άρθρο 7 της από 9.6.93 και 23.5.2000 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Καταρχάς την άδεια μητρότητας (τοκετού) δικαιούνται όλες οι εργαζόμενες έγγαμες ή μη, που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως του χρόνου προϋπηρεσίας και της ιδιότητας με την οποία εργάζονται, προσκομίζοντας στον εργοδότη πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού.
Διάρκεια απουσίας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας από 1.1.2000 ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες, από τις οποίες οι οκτώ (8) χορηγούνται προ του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Στη συνέχεια και για δυο έτη από την ημέρα του τοκετού, η εργαζόμενη μπορεί να μείωσει το ωράριο εργασίας κατά μια ώρα την ημέρα, (και να πληρώνεται κανονικά) ή αν έλθει σε συμφωνία με τον εργοδότη της να απουσιάζει δυο ώρες την ημέρα για το διάστημα ενός έτους.
Απαγόρευση απόλυσης
Σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζόμενης από τον εργοδότη της, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της καθώς επίσης και για το διάστημα ενός έτους μετά, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για απόλυση. Ως σπουδαίος λόγος όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί η μειωμένη απόδοση της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.
Επίσης αν ψάχνετε για δουλειά ενώ είστε ήδη έγκυος, κανένας εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλει ως αιτία μη πρόσληψής σας την εγκυμοσύνη σας.
Απαδοχές κύησης
Οι εργαζόμενες κατά την διάρκεια της απουσίας τους λόγω κυοφορίας, τοκετού, και λοχείας θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα και ως εκ τούτου δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των άρθρων 657-658 του Αστ.Κωδικα.
Επομένως όσες δεν έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα, όσες έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας τις αποδοχές τους για ένα μήνα.
Η εργαζόμενη μητέρα λαμβάνει επίσης επιδόματα μητρότητας από το Ι.Κ.Α καθώς και συμπληρωματικές παροχές από τον Ο.Α.Ε.Δ, για το διάστημα που επιδοτείται από το Ι.ΚΑ.
Επιπλέον από τις ανωτέρω παροχές το Ι.Κ.Α καταβάλλει και βοήθημα τοκετού, το οποίο ανέρχεται σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.


Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας


Η γυναικεία απασχόληση στον εμπορικό τομέα

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά της αυτοαπασχόλησης, της γυναικείας απασχόλησης και της μερικής απασχόλησης τόσο στον τομέα του εμπορίου συνολικά όσο και εντός του λιανικού εμπορίου, στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από πλευράς απασχόλησης των φύλων, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στην ΕΕ κυριαρχείται από την απασχόληση γυναικών σε ποσοστό 58%. Στους υπόλοιπους δύο κλάδους, δηλαδή χονδρικό εμπόριο και εμπόριο, επισκευή κ.λπ. οχημάτων, η ανδρική απασχόληση παραμένει κυρίαρχη, καθώς τα ποσοστά των απασχολούμενων ανδρών είναι 68% και 82% αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές, στις νότιες χώρες της ΕΕ τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης είναι συγκριτικά χαμηλότερα από το μέσο κοινοτικό όρο. Η γυναικεία απασχόληση σημειώνει τα υψηλότερα ποσοστά στη Γερμανία, στην Αυστρία και στις σκανδιναβικές χώρες.

Πηγή: ΕΣΕΕ

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας


Ο αναλφαβητισμός στα δύο φύλα

Οι γυναίκες βιώνουν την απόλυτη αδιαφορία του σύγχρονου πολιτισμού σε ότι σχετίζεται με την εκπαίδευση. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Στις ηλικίες άνω των 45 ετών ο αναλφαβητισμός φθάνει στο 20,3%. Το ποσοστό της καταγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών, λόγω αναλφαβητισμού, παραμένει σταθερά υπερδιπλάσιο του ποσοστού ανεργίας των ανδρών. Η ίση αμοιβή των γυναικών για ίση εργασία, λόγω των παραπάνω, είναι ένας μύθος. Αλλη μια τελευταία θέση στους πίνακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της «Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων» τα κράτη μάλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών, ώστε να της εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα με εκείνα των ανδρών όσον αφορά στην εκπαίδευση. Να παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων διαρκούς εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως για ενηλίκους και λειτουργικής στοιχειώδους μόρφωσης προς το σκοπό κυρίως να ελαττώσουν το νωρίτερο κάθε απόσταση μορφωτικού επιπέδου που υπάρχει μεταξύ των ανδρών και γυναικών.
Παρ` όλα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Πολύτιμες εισροές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προορισμένες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιμόρφωση και την καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών, έμειναν ανενεργές.
Τα κονδύλια, είτε δεν απορροφήθηκαν από λόγους κακοδιαχείρισης και έλλειψης σχεδιασμού είτε - και αυτό είναι το χειρότερο - πέρασαν και χάθηκαν ανεκμετάλλευτα, γιατί ο γυναικείος πληθυσμός δεν ενημερώθηκε καν γι' αυτά.
Σ.Β.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας


Οταν γεννηθεί ένα παιδί-γλώσσα και φυλο

'Οταν γεννηθεί ένα παιδί, η πρώτη ερώτηση που κάνουμε είναι αν "είναι αγόρι ή κορίτσι". Το φύλο καταλαμβάνει, από την πρώτη στιγμή της ζωής μας, κεντρική θέση στη διαμόρφωση της ατομικής και κοινωνικής μας ταυτότητας. Eπιπλέον, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική τάξη, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την καταγωγή, το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της κοινωνιογλωσσικής μας συμπεριφοράς.
Επικεντρώνουμε τη σύντομη ανάλυση που ακολουθεί α) στο επίπεδο της τυποποιημένης γλωσσικής δομής και β) στο πλαίσιο της επικοινωνιακής ικανότητας των δύο φύλων. Tο πρώτο τμήμα της ανάλυσης αυτής αφορά το θέμα της άνισης αντιπροσώπευσης των δύο φύλων στην γλώσσα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως γλωσσικός σεξισμός, και το δεύτερο την ανίχνευση των διαφορών των δύο φύλων ως προς τη γλωσσική τους συμπεριφορά. Η κατανόηση των διαφορών αυτών είναι σημαντική για την καλύτερη διαπραγμάτευση των διαπροσωπικών σχέσεων των δύο φύλων και, κατ' επέκταση, τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών.

Γλωσσικός σεξισμός
Σεξισμός είναι η πρακτική της διάκρισης ενός ατόμου με γνώμονα το φύλο του. Στη σύγχρονη κοινωνία, η διάκριση αυτή γίνεται εις βάρος των γυναικών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη γλωσσική μας χρήση και συμπεριφορά (γλωσσικός σεξισμός).

1. Η γλωσσική δομή
Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης (γραμματικό, συντακτικό και σημασιολογικό) υπό το πρίσμα του γλωσσικού σεξισμού.

1.1. Γραμματική
Η ελληνική γλώσσα, όπως και πολλές άλλες, διαθέτει γραμματικό γένος. Ο προσδιορισμός "γραμματικό" χρησιμοποιείται επειδή κατά κανόνα δεν υπάρχει σύμπτωση γραμματικού και φυσικού γένους. Σε περιπτώσεις φυσικής, και αναμενόμενης γραμματικής, συνύπαρξης αρσενικών και θηλυκών οντοτήτων, το αρσενικό γραμματικό γένος υπερισχύει. Για παράδειγμα, η φράση όλοι οι καθηγητές και οι μαθητές μπορεί να αναφέρεται μόνο σε καθηγητές και μαθητές αρσενικού γένους, αλλά ταυτόχρονα και σε μαθήτριες και καθηγήτριες. Η παραδοσιακή χρήση του αρσενικού γένους για να εκφράσει και τα δύο γένη, εκτός από το γεγονός ότι επικαλύπτει το θηλυκό γένος, δημιουργεί και αμφισημία, μια και μπορεί να σημαίνει μια ομάδα ανδρών ή μια ομάδα από άντρες και γυναίκες.

1.2. Σύνταξη
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες καθιερωμένες φράσεις όπου εμφανίζονται και τα δύο φύλα, το αρσενικό προηγείται:

Ο Αδάμ και η Εύα
Ο Αδάμ και η Εύα
Ο Αντώνιος κι η Κλεοπάτρα
Ο κύριος και η κυρία Παπαδοπούλου
το αντρόγυνο

Οι περιπτώσεις στις οποίες προηγείται ο θηλυκός τύπος είναι στερεότυπες. Η έκφραση λ.χ. Κυρίες και κύριοι εκφράζει την αβρότητα προς το λεγόμενο "αδύναμο" φύλο.

1.3. Σημασιολογία
Σε επίπεδο σημασιολογίας, ο γλωσσικός σεξισμός στα ελληνικά γίνεται εύκολα ορατός από μια απλή περιδιάβαση στα σημασιολογικά πεδία των λημμάτων άντρας και γυναίκα.
Οι εκφράσεις που συνδέονται με την έννοια 'γυναίκα' έχουν συνήθως μειωτική σημασία. Επίσης, τα περισσότερα λήμματα με πρώτο συνθετικό το γυναίκα έχουν και αυτά μειωτική χρήση και ερμηνεία (π.χ., το γυναικοδουλειά). Εκφράσεις, εξάλλου, όπως γύναιο, γυνή της απωλείας, η γυναίκα του δρόμου, η γυναίκα του πεζοδρομίου παραπέμπουν στην ηθική και μας προκαταλαμβάνουν σε βάρος της γυναικείας σεξουαλικότητας. Γενικά, οι λέξεις και οι εκφράσεις αυτές αποτελούν τους σημαδεμένους τύπους αντίστοιχων ουδέτερων, γεγονός που δηλώνει ότι η γυναικεία συμπεριφορά και οι γυναικείες δραστηριότητες ορίζονται με βάση ένα ανδρικό πρότυπο που θεωρείται ο κανόνας. Για παράδειγμα, η λέξη γυναικοκουβέντες σημαδεύεται αρνητικά σε σχέση με το κουβέντες, που χρησιμοποιείται για την ανάλογη ανδρική δραστηριότητα, ελλείψει μάλιστα του *ανδροκουβέντες. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το ότι οι καταγραμμένες στα λεξικά λέξεις και εκφράσεις που έχουν ως αντικείμενο αναφοράς τη γυναίκα υπερτερούν ποσοτικά σε σχέση με τις αντίστοιχες για τους άντρες.
Για την αντιμετώπιση του γλωσσικού σεξισμού στο επίπεδο της γλωσσικής δομής, απαιτείται μια ευρύτερα κριτική αντιμετώπιση των γλωσσικών μας δεδομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προταθεί εναλλακτικές προτάσεις από τη σχετική βιβλιογραφία.

2. Η επικοινωνιακή ικανότητα και τα δύο φύλα
Η επικοινωνιακή ικανότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή της επικοινωνίας. Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία που απαιτούνται από τους χρήστες μιας γλώσσας, όπως είναι, για παράδειγμα, η γνώση του πότε θα πρέπει να σωπαίνουμε ή τα θέματα για τα οποία μπορούμε να συζητάμε κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις.

Οι διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της γλώσσας και κυρίως στις επικοινωνιακές στρατηγικές έχουν μελετηθεί συστηματικά κυρίως στον αγγλοσαξωνικό χώρο. Με βάση αυτές τις μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι διαφορές αυτές αφενός παρεμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα δύο φύλα και αφετέρου συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών. Σύμφωνα με την Coates (1993), η χρήση π.χ. υποστηρικτικών εκφράσεων (ναι, μάλιστα, μμ) από τις γυναίκες παρερμηνεύεται συχνά ως συμφωνία με τα λεγόμενα του συνομιλητή, ενώ η έλλειψη αυτών από τον λόγο των αντρών εκλαμβάνεται ως έλλειψη προσοχής για τις συνομιλήτριές τους. Η συχνή χρήση ερωτήσεων και αιτήσεων από τις γυναίκες ερμηνεύεται από τους συνομιλητές τους μόνο ως επιθυμία για περισσότερες πληροφορίες, ενώ στόχος των γυναικών μπορεί να είναι η εγκαθίδρυση ενός δίαυλου επικοινωνίας. Επίσης, οι γυναίκες συχνά μιλάνε ταυτόχρονα με τον συνομιλητή τους, για να δείξουν τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για το θέμα της συζήτησης, κάτι που οι άντρες θεωρούν διακοπή και αγένεια. Η μετάβαση από ένα θέμα συζήτησης προς ένα άλλο γίνεται από τις γυναίκες βαθμιαία και βάσει των προηγούμενων λεγομένων των συνομιλητριών τους, αφού έχει προηγηθεί αρκετός χρόνος συζήτησης για το κάθε θέμα. Οι άντρες, από την άλλη μεριά, δεν αφιερώνουν παρά λίγο χρόνο στο κάθε θέμα και αλλάζουν θέματα γρήγορα, με συνέπεια οι συνομιλήτριές τους να νιώθουν ότι δεν ενδιαφέρονται αρκετά. Οι γυναίκες συζητούν ανοιχτά προσωπικές τους εμπειρίες και θέματα με σκοπό να τις μοιραστούν και να αποσπάσουν κάποια διαβεβαίωση ή παρηγοριά, σε αντίθεση με τους άντρες που συχνά θεωρούν τις προσωπικές συζητήσεις επικίνδυνες ή περιττές και όταν συμμετέχουν σε αυτές αναλαμβάνουν συμβουλευτικό κυρίως ρόλο. Οι γυναίκες ως ακροάτριες σε μια συνομιλία υιοθετούν ενεργό ρόλο με τη χρήση υποστηρικτικών εκφράσεων, όπως είπαμε παραπάνω, την ενθάρρυνση των άλλων συνομιλητών και συνομιλητριών τους να πάρουν μέρος στη συζήτηση και με το να έχουν διαρκή οπτική επαφή με το άτομο που έχει τον λόγο.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαμορφώνουν μια αντίληψη ότι ο γυναικείος λόγος είναι ανίσχυρος, γιατί είναι περισσότερο έμμεσος σε σχέση με τον αντρικό (Lakoff 1975· Tannen 1991). Αυτός, όμως, ο "ανίσχυρος" γυναικείος λόγος παρέχει τις δυνατότητες επικοινωνίας στους συνομιλητές και τις συνομιλήτριες των γυναικών χωρίς να επιβάλλει τους δικούς του προκαθορισμένους κανόνες επικοινωνίας. Ο χαρακτηρισμός, λοιπόν, ανίσχυρος δεν έχει υπόσταση, αφού η επιτυχής επικοινωνία πραγματοποιείται μέσα από μια ισορροπημένη διαδικασία χρήσης ερωτήσεων, καταφάσεων αλλά και αναμονής για τη λήψη του λόγου από τους συνομιλητές ή συνομιλήτριες. Οι διαφορές αυτές έχουν ερμηνευτεί, μέσα από διάφορες οπτικές, κυρίως με βάση τη διαφορετική κοινωνικοποίηση των δύο φύλων σε ρόλους και συμπεριφορές, και εντάσσονται πάντα σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο άνισου καταμερισμού της εξουσίας. Η κατανόηση των διαφορών αυτών είναι απαραίτητη για την καλύτερη διαπραγμάτευση των διαπροσωπικών μας σχέσεων, αλλά και για τη δικαιότερη κατανομή της κοινωνικής και πολιτικής ισχύος στα δύο φύλα.


Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας


 


Ούτε το ντοκτορά σώζει τις γυναίκες από ανεργία

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ

Μία στις δέκα γυναίκες με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο είναι άνεργη.

Αντίθετα, όσες εγκατέλειψαν το Πανεπιστήμιο (1-2 χρόνια φοίτησης) ή βγήκαν στην παραγωγή με το που τελείωσαν το Δημοτικό δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αναζήτηση εργασίας.
Η πρώτη, στην Ελλάδα, επετηρίδα της αγοράς εργασίας που συνέταξε το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε.) είναι αποκαλυπτική ως προς την ποιοτική σύνθεση της ανεργίας, τις εργασιακές σχέσεις, το χρόνο εργασίας, τους τομείς της απασχόλησης κ.λπ.
Οι άνεργοι με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, σύμφωνα με την επετηρίδα, ανέρχονται στο 8,8% (10,2% η ανεργία συνολικά) το 2001, αλλά η ανεργία των γυναικών αυτής της κατηγορίας ανέρχεται στο 9,9%. Ακόμη υψηλότερη είναι η ανεργία των γυναικών με πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ με 10,2% έναντι μόλις 4,2% των ανδρών.
Πάνtως, το πρόβλημα της γυναικείας απασχόλησης, με ποσοστό ανεργίας 15,4% το 2001 και 6,7% για τους άνδρες την ίδια χρονιά, γίνεται κατάρα για το μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης με ποσοστό 19,4%. Ενώ όσες έχουν υψηλό ή χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης τα ποσοστά ανεργίας (13,5% και 13,6% αντιστοίχως) κινούνται κάτω του μέσου γυναικείου όρου.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών εντοπίζεται σε όσους έχουν απολυτήριο 3τάξιου Γυμνασίου (23% στις γυναίκες και 8,9% στους άνδρες) και Λυκείου (19,5% και 8,7% αντιστοίχως για άνδρες και γυναίκες).

Ομως πέραν της ανεργίας, για τις Ελληνίδες δεν... ταιριάζει ο ρόλος της προϊσταμένης. Μόνο το 5% των μισθωτών έχει ως άμεσο προϊστάμενο μία γυναίκα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 19% και με ποσοστά κοντά στο 30% για Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Μ. Βρετανία.

Ενώ στη χώρα μας το ποσοστό Μερικής Απασχόλησης είναι κάτω το κοινοτικού μέσου όρου, και κατά συνέπεια η υποχρεωτική (ελλείψει πλήρους) παρτ-τάιμ εργασία κυμαίνεται μόλις στο 2%, αντιθέτως η προσωρινή εργασία (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενοικίαση εργαζομένων κ.λπ.) κινείται σε μεγάλα ποσοστά και μάλιστα ανοδικά από το 1995 και μετά. Και το σημαντικότερο: Στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 4,5% των απασχολουμένων εργάζεται με προσωρινή σύμβαση εξ ανάγκης και στην Ελλάδα το 9% των εργαζομένων απασχολείται προσωρινά αναγκαστικώς.

Υπό αυτά τα δεδομένα είναι αναμενόμενο μόλις 1 στους 4 εργαζόμενους να δηλώνει ικανοποιημένος από την εργασία του, όταν σε κοινοτικό επίπεδο ως πολύ ικανοποιημένος εμφανίζεται να είναι ένας στους δύο εργαζόμενους.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Σύμφωνα με την Επετηρίδα Εργασίας τα επαγγέλματα που παρουσίασαν αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια είναι:

Η αλιεία, τα ορυχεία και λατομεία, οι μεταποιητικές βιομηχανίες, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, η εκπαίδευση και οι κατασκευές.
Αντιθέτως, μείωση παρουσίασαν οι ακόλουθοι κλάδοι:
Η Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης, οι μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες, η Δημόσια Διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και κοινωνική μέριμνα, ο κλάδος των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα, και τα ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας


Πως να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση

Αν έχετε όρεξη για δουλειά και ιδέες που θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μάλλον είναι η σωστή ώρα για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση. Όσο και αν κάτι τέτοιο ακούγεται ανέφικτο, η εξεύρεση οικονομικών πόρων μέσω χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση των ονείρων σας είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση, εφόσον υπάρχει η σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση.

Οι νομικές μορφές εταιριών
Καταρχάς, ας δούμε ποιες είναι νομικές μορφές εταιρειών, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε για να ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε:

α) Ατομική Επιχείρηση.
β) Εταιρεία σε διάφορες μορφές όπως: Ο.Ε (Ομόρρυθμος Εταιρία), Ε.Π.Ε (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), Ε.Ε (Ετερόρρυθμη Εταιρία), Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία) και Αστική μη κερδοσκοπική.
γ) Συνεταιρισμό και
δ) Σωματείο.

Ακόμη μπορείτε να φτιάξετε την δική σας επιχείρηση με τη μέθοδο του fransching καθώς και του leasing.
Φορείς ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Οι φορείς στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα επιδοτήσεων και ενδεχομένως να ενισχύσετε την επιχείρησή σας είναι οι εξής:
-Ο ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος ενισχύει όλες τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εξοπλιστούν με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο συγκεκριμένος φορέας προσφέρει επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
-Το Κ.Ε.Θ.Ι, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, όπου μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής ένωσης που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες, καθώς και άλλοι οργανισμοί συμβουλευτικής, όπως το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (www.acme.gr) .
-Ο Ο.Α.Ε.Δ, ο οποίος προωθεί προγράμματα για την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών.
-Τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Εθνικής Οικονομίας και τέλος
-Οι τράπεζες με τη μορφή των δανείων.
Οι προϋποθέσεις
Ανεξάρτητα από τη μορφή της επιχείρησης που θα επιλέξετε θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκεντρώσετε ένα μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών, δηλώσεων κλπ. καθώς επίσης και να κάνετε έναρξη εργασιών στην εφορία.
Τα δικαιολογητικά ποικίλουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που επιθυμείτε. Σε γενικές γραμμές όμως να ξέρετε ότι ενδεικτικά μεταξύ άλλων θα χρειασθείτε οπωσδήποτε και τα παρακάτω:
-Ταυτότητα, αν πρόκειται για Έλληνες υπηκόους. Αν πρόκειται για αλλοδαπούς το διαβατήριο τους, και για υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης την άδεια παραμονής και εργασίας.
- Τίτλο κυριότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.


- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από ασφαλιστικό φορέα.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Μετάβαση στην κορυφή της σελίδαςΗλεκτρονικό κέντρο υποστήριξης της απασχόλησης

Στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ λειτουργεί ένα καινοτόμο Ηλεκτρονικό Κέντρο Υποστήριξης της Απασχόλήσης. Χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και παρέχει δωρεάν τις εξής δικτυακές υπηρεσίες:

· Βάσεις Μητρώων των ανέργων
· Βάσεις διαχείρισης των προσφερόμενων και προγραμματιζόμενων θέσεων εργασίας,
· Συστήματα διασύνδεσης των προφίλ των ανέργων με τις παρεχόμενες θέσεις εργασίας
· Τηλευπηρεσίες υποστήριξης (συμβουλευτική κλπ)
· Call Center για την υποστήριξη ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων
· Προγράμματα τηλεκπαίδευσης
· Πληροφόρηση για τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης
· Ηλεκτρονικό Περιοδικό για την περιφερειακή Απασχόληση
· Ηλεκτρονικό Φόρουμ ανέργων
· Μελέτες και έρευνες για την τοπική και περιφερειακή απασχόληση κ.α.

Η δομή αυτή αυξάνει τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα υποστήριξης των ανέργων στην προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας